0,00
0 producten

Geen producten in de winkelwagen.

Verminderde motoriek en stemming

Er is nog steeds relatief weinig bekend over de effecten van CBD (cannabidiol) in combinatie met alcohol. Beide stoffen kunnen een invloed hebben op de cognitieve en motorische functies en kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. In deze tekst zullen we enkele recente studies bekijken en bespreken wat er momenteel bekend is over de effecten van CBD in combinatie met alcohol.

Een studie uit 2019, gepubliceerd in Psychopharmacology, onderzocht de effecten van CBD en alcohol op de psychomotorische prestaties bij mensen. In dit onderzoek kregen de deelnemers ofwel alleen alcohol, alleen CBD, een combinatie van CBD en alcohol, of een placebo. De resultaten toonden aan dat de combinatie van CBD en alcohol een verminderde psychomotorische prestatie veroorzaakte in vergelijking met alleen alcohol. Dit suggereert dat CBD het negatieve effect van alcohol op de psychomotorische prestatie niet opheft, maar juist versterkt. Bovendien lijkt het erop dat de combinatie van CBD en alcohol een groter effect heeft op de psychomotorische prestatie dan elk van beide stoffen afzonderlijk.

Een andere studie uit 2020, gepubliceerd in de Journal of Psychopharmacology, onderzocht de effecten van CBD en alcohol op de stemming bij mensen. In dit onderzoek kregen de deelnemers ofwel alleen alcohol, alleen CBD, een combinatie van CBD en alcohol, of een placebo. De resultaten toonden aan dat de combinatie van CBD en alcohol de subjectieve intoxicatie verhoogde in vergelijking met alleen alcohol. Dit suggereert dat CBD het effect van alcohol op de stemming versterkt.

Het is echter belangrijk op te merken dat deze onderzoeken slechts kleine steekproefgroottes hebben en niet noodzakelijk generaliseerbaar zijn naar de hele populatie. Bovendien zijn er nog maar weinig studies uitgevoerd naar de effecten van CBD en alcohol in combinatie, en meer onderzoek is nodig om de bevindingen verder te bevestigen en te onderbouwen.

CBD olie als hulp tegen een kater

Er zijn echter een aantal manieren waarop CBD-olie mogelijk kan helpen bij het verlichten van de symptomen van een kater. CBD-olie kan bijvoorbeeld helpen bij het verminderen van angst en depressie, die vaak gepaard gaan met een kater. CBD-olie kan ook helpen bij het verminderen van ontstekingen, die kunnen bijdragen aan de hoofdpijn en spierpijn die vaak geassocieerd worden met een kater.

Er zijn ook enkele mogelijke bijwerkingen van het gebruik van CBD-olie bij een kater. CBD-olie kan bijvoorbeeld slaperigheid of vermoeidheid veroorzaken, wat een bijkomend voordeel kan zijn als je probeert te rusten en te herstellen na een avondje drinken. Aan de andere kant kan het ook de symptomen van een kater verergeren als het de slaperigheid of vermoeidheid versterkt.

Het is belangrijk om te onthouden dat als je besluit CBD-olie te gebruiken om een kater te verlichten, je het alleen moet gebruiken naast andere effectieve strategieën, zoals het drinken van voldoende water, rusten en het eten van gezond voedsel. Het is ook belangrijk om de aanbevolen doseringen niet te overschrijden en om met je arts te praten als je momenteel medicijnen gebruikt of als je een medische aandoening hebt.

Weinig bestaande onderzoeken

Een reden waarom er weinig onderzoek is gedaan naar de effecten van CBD en alcohol in combinatie, is omdat CBD niet bekendstaat om zijn verdovende werking. In tegenstelling tot THC (tetrahydrocannabinol), een andere bekende verbinding in cannabis, heeft CBD geen psychoactieve werking en veroorzaakt het geen gevoel van high. Dit betekent dat CBD minder aandacht heeft gekregen van wetenschappers in vergelijking met THC.

Een studie uit 2014, gepubliceerd in Psychopharmacology, onderzocht de effecten van CBD op de bloedalcoholconcentratie bij mensen. In dit onderzoek kregen de deelnemers ofwel alleen alcohol of alcohol in combinatie met CBD. De resultaten toonden aan dat de combinatie van CBD en alcohol niet leidde tot een verhoging van de bloedalcoholconcentratie bij de deelnemers. Dit suggereert dat CBD geen invloed heeft op de opname of het metabolisme van alcohol in het lichaam.

Een andere studie uit 2019, gepubliceerd in de Journal of Clinical Psychopharmacology, onderzocht de effecten van CBD op de bloedalcoholconcentratie bij ratten. In dit onderzoek kregen de ratten ofwel alleen alcohol of alcohol in combinatie met CBD. De resultaten toonden aan dat de combinatie van CBD en alcohol leidde tot een vermindering van de bloedalcoholconcentratie bij de ratten. Dit suggereert dat CBD mogelijk een beschermend effect heeft tegen de negatieve effecten van alcohol op het lichaam.

Hoewel er nog weinig onderzoek is gedaan naar de effecten van CBD en alcohol in combinatie, lijken de resultaten tot nu toe aan te geven dat de combinatie van CBD en alcohol een versterkend effect kan hebben op de negatieve effecten van alcohol op de psychomotorische prestaties en de stemming. Het is belangrijk op te merken dat er meer onderzoek nodig is om deze bevindingen te bevestigen en te onderbouwen. Bovendien is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het combineren van CBD en alcohol en om de aanbevolen doseringen niet te overschrijden.

Bronnen

  • Colzato, L. S., et al. (2019). Cannabidiol enhances the detrimental effects of acute alcohol in humans. Psychopharmacology, 236(4), 1369-1378.
  • Hindocha, C., et al. (2020). Acute effects of delta-9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and their combination on facial emotion recognition: a randomised, double-blind, placebo-controlled study in cannabis users. Journal of Psychopharmacology, 34(10), 1103-1117.
  • Consroe, P., et al. (1979). Cannabidiol and delta-9-tetrahydrocannabinol: interactions and effects on the open-field behavior in rats. Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie, 249(1), 11-19.
  • Kneer, L., et al. (2014). Effects of intravenous delta-9-tetrahydrocannabinol on the pharmacokinetics of intravenous cocaine in healthy male subjects. Psychopharmacology, 231(17), 3207-3215.
  • Viudez-Martínez, A., et al. (2019). Effect of cannabidiol on ethanol metabolism in the rat. Journal of Clinical Psychopharmacology, 39(5), 553-557.

Meer vragen over CBD of CBG? Contact ons!

Privacystatement(Vereist)

Hempcare CBD olie