Bloeddruk verlagen is een van de vele positieve therapeutische effecten van CBD. Dat blijkt uit specifieke onderzoeken naar de invloed van CBD op de bloeddruk. Onderzoek naar een breder gebied, bijvoorbeeld het gehele cardiovasculaire systeem, toont ook de gunstige werking van CBD op de bloeddruk.

Interessant is ook de vergelijking van het lichaamseigen (endo) cannabinoïde systeem met de cannabinoïden uit de cannabisplant (fyto). Bij de meeste van die onderzoeken blijkt de werking nagenoeg overeen te komen.

Bloeddruk verlagen met CBD

We kunnen enkele specifieke voordelen opnoemen van CBD op het cardiovasculaire systeem (het hart- en vaatstelsel). Het vermindert bijvoorbeeld hoge glucose-geïnduceerde pro-inflammatoire veranderingen in endotheelcellen van de kransslagader van de mens. Zo zijn er vele voor leken lastige voorbeelden met medische termen.

Daarbij klinkt bloeddruk verlagen met CBD een stuk prettiger. Bovendien blijkt het een van de gemakkelijkste effecten. De inname van één dosering van 600 mg full spectrum CBD leidt al tot een daling.

Dat zagen onderzoekers die mensen zo’n dosis gaven. Ze deden hun meting bij gezonde vrijwilligers in rust en na enige inspanning. Bij de placebo-groep veranderde de bloeddruk in rust niet en ging deze bij inspanning omhoog. Na inname van de ene dosis CBD daalde bij de andere groep de bloeddruk in rust en bleef deze nagenoeg gelijk na inspanning.

Bloeddruk, het hart en de vaten

Uit talrijke studies blijkt dat langdurige stress invloed heeft op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Andere factoren verhogen het risico, zoals angst, lage sociale status, depressie en dergelijke. Hoe dat leidt tot bijvoorbeeld een kransslagaandoening (coronaire hartziekte) is complex; daarbij spelen meerdere receptoren en zelfs veel andere organen (bijv. de nieren) een rol.

Een hoge bloeddruk is een bijkomende factor van risico. Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van CBD op het cardiovasculaire systeem, ook wel bloedsomloop genoemd. Daarbij werd nauwelijks gekeken naar CBD bij de combinatie stress en bloeddruk. Daarom was het doel van O’Sullivan en zijn collega’s specifiek dat te bekijken.

De ene dosis van 600 mg bleek dus, bij gezonde jonge deelnemers tussen 21 en 29 jaar, van behoorlijke invloed.

CBD en bloeddruk verlagen

Er zijn zoals gezegd meerdere onderzoeken gedaan naar de effecten van cannabinoïden op het hart- en vaatstelsel. Door te kijken naar de werking van het endocannabinoïde systeem kregen wetenschappers meer inzicht in die van cannabinoïden uit de cannabisplant. Het was al snel duidelijk dat de werking nagenoeg overeenkomt.

Dat cannabinoïden de bloeddruk verlagen was een van de snel zichtbare voordelen. Er leek een therapeutische inzet bij hoge bloeddruk mogelijk. In het begin werden de onderzoeken echter nog uitgevoerd met cannabis met veel THC. Dit gaf te veel complicaties. Wanneer de bloeddruk verlaagde, veranderde een of meerdere functies op andere plaatsen negatief.

Bij latere onderzoeken, waarbij cannabis met veel cannabidiol (CBD) werd gebruikt, ging het veel beter. Waardoor al enige tijd gesproken wordt over de inzet van CBD als middel om de bloeddruk te verlagen van mensen met te hoge bloeddruk.

CBD en hart- en vaatziekten

Over de werking van CBD bij hart- en vaatziekten zijn veel wetenschappers ook positief. Men vermoedt dat cannabinoïden precies de juiste balans geven. Bijvoorbeeld de aanmaak van stoffen stimuleren waar dat nodig is en op andere plaatsen de afgifte van stoffen verminderen of zelfs blokkeren. Daarbij werken lichaamseigen- en plantcannabinoïden samen, waarbij de laatste het lichaamseigen systeem ondersteunen en stimuleren.

Veel bestaande onderzoeken naar endo- en fytocannabinoïden bij hart- en vaataandoeningen zijn uitgevoerd op dieren. Soms keken onderzoekers daarbij naar de effecten op specifieke receptoren (eiwitten die activiteit stimuleren). De laatste tijd wordt daarom aangestuurd op meer onderzoek bij mensen. Waarbij ook gekeken wordt naar de effecten op meerdere receptoren, waaronder ook niet-cannabinoïde receptoren.

Aanvullende informatie en bronnen

Veel verslagen van onderzoeken zitten achter abonnementen en kunnen we hier niet plaatsen. Twee informatieve Nederlandse artikelen verschenen in het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde:

‘Therapeutische toepassingen en biomedische effecten van cannabinoïden’ uit 1997 (pdf) en

‘Cannabinoïdreceptorblokkade geeft gewichtsreductie en verlaagt de cardiovasculaire risicofactoren bij overgewicht’ uit 2005 (pdf).

Het onderzoek van O’Sullivan en zijn collega’s, ‘A Single dose CBD reduces blood pressure’, (pdf).

Een onderzoek naar cannabinoïden en het cardiovasculaire systeem, ‘Cannabinoids for Treating Cardiovascular Disorders: Putting Together a Complex Puzzle’ uit 2018 (pdf)

Leave a Reply