Wetenschappers die CBD gingen onderzoeken, deden dat door de positieve ervaringen van leken. Beter slapen en pijnbestrijding waren in dat begin nog de twee belangrijkste voordelen van CBD. Het zette onderzoekers op het spoor van meer gunstige effecten. Helemaal toen ze meer kennis kregen van het cannabinoïden systeem.

Beter slapen

Beter slapen was weliswaar de eerste veelbelovende eigenschap van CBD, dat betekent niet dat direct duidelijk was hoe het werkt. Dat komt onder andere doordat slapen op zichzelf een nog nauwelijks begrepen fenomeen is. Maar dat is de wetenschappelijke kant van het verhaal.

Uiteindelijk gaat het vanzelfsprekend om de individuele ervaring. Veel mensen ervaren dat ze beter slapen na het gebruik CBD. Dat blijkt ook uit onderzoek waarbij het niet zozeer gaat om de werking maar om het resultaat.

Slapen

Iedereen heeft weleens een slechte nacht. Dat kan komen door voeding, te veel licht voor het slapen gaan of bijvoorbeeld iets waarover zorgen zijn. Er zijn ook mensen die regelmatig onvoldoende nachtrust hebben. Tussen zo’n slaapprobleem en de mensen die nooit slapen worden tegenwoordig allerlei slaapproblemen onderkent.

Dat we een derde deel van ons leven slapen geeft aan dat het een belangrijke activiteit is in ons leven. Het maakt het oplossen van problemen met slapen extra belangrijk. De oorzaken van slaapproblemen, als die al worden gevonden, blijken echter vaak heel verschillend. CBD helpt in veel gevallen, maar niet in alle gevallen. Iedereen moet het effect bij slaapproblemen zelf ervaren en beoordelen.

Een onderzoek

Aan een onderzoek namen 72 volwassen mensen deel. Ze hadden allen angst- en slaapproblemen. Vooraf stelden de onderzoeker de mate van angst en slaap vast. De deelnemers gebruikten daarna dagelijks 25 mg CBD. De overwegend angstige personen namen het ’s ochtends in, de vooral slechte slapende deelnemers ’s avonds.

Na een maand was de angst bij 57 deelnemers gedaald en gaven 48 van hen aan beter te slapen. De afgenomen angst bleef gedurende het onderzoek stabiel. Het slaapgedrag vertoonde iets meer beweging, maar zonder vreemde uitschieters. De resultaten toonden volgens de onderzoekers aan dat CBD helpt slaapproblemen te verminderen.

Een langdurig onderzoek

Er zijn veel meer onderzoeken gedaan waarbij de waarde van CBD bij slaapproblemen is aangetoond. In 2018 werd bijvoorbeeld een onderzoek afgerond waarbij 409 mensen twee jaar werden gevolgd. Allen leden aan slapeloosheid, wat met een mooi woord insomnia wordt genoemd. De mate van slapeloosheid verschilde en werd door de onderzoekers vastgesteld op een schaal van 1 tot 10. Bij aanvang van het onderzoek was het 6,6 gemiddeld.

De onderzoekers gebruikten meerdere behandelmethoden, waarbij zowel THC als CBD gescheiden werden gebruikt. Het gebruik van THC bleek minder gunstig, onder andere door bijwerkingen. CBD echter gaf positieve resultaten.

Door de opzet van het onderzoek konden geen eensluidende conclusies worden gegeven. Het werd wel duidelijk dat CBD de slaapproblemen aanzienlijk verminderde. Maar de dosering die deelnemers kregen toegediend liep uiteen van 5 tot 30 procent CBD. En de onderzoekers durfden, door het gebruik van full spectrum CBD, niet uit te spreken of het gunstige effect werd veroorzaakt door CBD (cannabindiol), het entourage effect of een, of meerdere, van de andere aanwezige cannabinoïden.

Eigen ervaring

Het is duidelijk dat CBD positief bijdraagt bij slaapproblemen. Bij die problemen telt echter, meer dan bij andere problemen, de eigen ervaring. Op basis van andere onderzoeken concluderen wij dat full spectrum CBD, om meerdere redenen, het best werkt. Daarmee begin je met een lage dosering, die je daarna geleidelijk verhoogt.

Houd er rekening mee dat sommige mensen direct effect ervaren. Maar dat bij mensen die CBD voor het eerst gebruiken het effect meestal pas na vier dagen zichtbaar wordt.

Velerlei slaapproblemen

Zoals gezegd onderscheiden wetenschappers meerdere slaapproblemen. Dat CBD bij vele daarvan kan zorgen voor verbetering is in meerdere onderzoeken aangetoond. Zelfs in extreme gevallen helpt het.

Soldaten die na hun oorlogservaringen slecht sliepen en ’s nachts vaak wakker werden met ‘nachtmerries’, verbeterden hun slaap met CBD. Dat gebeurde, wellicht vanzelfsprekend, niet in vijf dagen. In sommige gevallen duurde het enkele maanden voor de ‘nachtmerries’ minder werden. Wel bereikten de meesten al snel na het eerste gebruik een mate van rust en ontspanning waardoor ze sneller in slaap vielen.

Experimenteren

Omdat elke persoonlijke situatie verschilt blijkt experimenteren vaak gewenst. We geven een extreme situatie ter illustratie.

Begin 2012 kwam een meisje van 7 in behandeling. Ze was op 3-jarige leeftijd seksueel misbruikt. Kort voor de behandeling was haar vader door een motorongeluk overleden. Haar alcoholistische moeder had een methadonverslaving. Het meisje stond onder voogdij van haar grootouders.

Er werd in 2012 een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. Die uitte zich onder andere in angst, slapeloosheid en zelfdestructief gedrag. Nadat de gebruikelijk medicatie en therapie niet hielp werd begin 2015 gestart met CBD. Voor het slapen gaan kreeg het, inmiddels 10-jarige, meisje 25 mg CBD. Dit hielp enigszins. Haar slaap verbeterde en de angst werd minder.

Om de slaap verder te verbeteren kreeg ze overdag twee keer extra CBD in een dosering van 6 tot 12 mg. Van 2 tot 3 uur slapen begin 2012 onder toezicht van haar grootouders sliep ze na vijf maanden behandeling met CBD gehele nachten zonder toezicht in haar eigen slaapkamer.

Beter slapen dankzij CBD

Slapen is een nog nauwelijks begrepen fenomeen, waar we echter dagelijks mee te maken hebben. De oorzaken van slaapproblemen blijken, veel meer dan bij aandoeningen (zoals bijvoorbeeld botbreuken, epilepsie en darmklachten), individueel sterk te verschillen. Dat CBD helpt bij slaapproblemen is inmiddels wel aangetoond.

Maar hoeveel CBD is nodig? En wanneer leidt het tot resultaat? Dat verschilt per persoon. Onderzoek toont aan dat beter slapen dankzij CBD voor heel veel mensen mogelijk is. Maar iedereen zal alleen door persoonlijke ervaring de twee gestelde vragen kunnen beantwoorden.

Aanvullende informatie

Full spectrum CBD bestaat naast veel CBD (het cannabinoïde Cannabidiol) uit alle andere cannabinoïden, behalve THC (het psychoactieve cannabinoïde).

Het entourage effect is de idee dat alle aanwezige cannabinoïden samenwerken; het is een synergetisch effect waarbij het resultaat groter is dan de resultaten van de afzonderlijke cannabinoïden.

De aangehaalde onderzoeken:

De 72 volwassen personen met angst- en slaapproblemen in het onderzoek ‘Cannabidiol in Anxiety and Sleep’ uit 2019 (pdf)

Het onderzoek met 409 deelnemers, ‘Effectiveness of Raw, Natural Medical Cannabis Flower for Treating Insomnia under Naturalistic Conditions’ uit 2018 (pdf)

Verslag van de behandeling van het 10-jarige meisje, ‘Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder’ uit 2016 (pdf)

 

Leave a Reply