Winkelmand

Helpt CBD bij gedragsproblemen van mijn kinderen? Het is een vraag die (huis)artsen steeds vaker wordt gesteld. Die gedragsproblemen kunnen tegenwoordig allerlei vormen hebben. Of beter gezegd, er zijn meer etiketten die erop geplakt kunnen worden. Dat maakt de problemen soms juist lastiger te benoemen.

Voor ouders is CBD dan het wondermiddel om het gedragsprobleem van hun kind aan te pakken. Zonder naar achterliggende oorzaken te hoeven kijken, zoals ADHD, autisme en dergelijke. Er is immers al veel onderzoek gedaan naar CBD en gedragsproblemen. En in vrijwel alle gevallen gaat het daarbij om specifieke oorzaken, zoals autisme, angststoornissen, neigen tot verslavingen en dergelijke.

Gedragsproblemen van kinderen

Van CBD is daardoor bekend dat het helpt bij allerlei aandoeningen. En uit diverse onderzoeken blijkt dat het ook gedragsproblemen vermindert. De vraag of CBD helpt bij gedragsproblemen van kinderen is daardoor wel te beantwoorden.

Kinderarts Daryl Effron en zijn team van het Koninklijk Kinderziekenhuis in Melbourne pakte de vraag ook op. Hij deed zijn onderzoek echter naar kinderen met een verstandelijke beperking. En niet zonder reden.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Bij kinderen met een verstandelijke beperking doen zich vaak ernstige gedragsproblemen voor. Ze zijn prikkelbaar en agressief, en gaan sneller over tot bijvoorbeeld automutilatie (zelfverwonding). Hun gedragsproblemen zorgen voor nog slechtere leermogelijkheden en een verminderde kwaliteit van leven.

Belangrijke reden voor zijn onderzoek naar CBD onder deze groep lag voor Effron echter in de bijwerkingen. De helft van de Australische jongeren met een verstandelijke beperking krijgt psychotrope medicijnen (medicijnen met invloed op de psyche) voorgeschreven. Deze medicijnen geven een hoog risico op bijwerkingen. Terwijl van CBD bekend is dat het nauwelijks tot geen bijwerkingen heeft.

Vaak voorkomende bijwerkingen van de huidige medicijnen zijn bijvoorbeeld gewichtstoename en metabool syndroom. Dat laatste is een chronische stofwisselingsstoornis, waarmee bijvoorbeeld ook diabetes-2 wordt geassocieerd.

‘De gedragsproblemen bij deze patiënten zijn vaak buitengewoon moeilijk te behandelen’, vertelt Effron als aanvullende reden voor zijn onderzoek. ‘Het is belangrijk te zoeken naar nieuwe, veilige mogelijkheden om deze zeer kwetsbare patiëntengroep te behandelen’.

Het onderzoek met CBD

Effron en zijn collega’s deden hun onderzoek met een klein aantal kinderen uit kinderziekenhuizen en private kinderpraktijken. De kinderen van 8 to 16 jaar kregen acht weken CBD (cannabidiol) of een placebo.

Na afloop registreerde Effron een significante vermindering in prikkelbaarheid, agressie, zelfverwonding en geschreeuw bij de deelnemers die CBD gebruikten. Ouders waren zeer tevreden en meldden geringe en niet ernstige bijwerkingen zoals meer slapen. Ze gaven ook aan dat ze andere ouders van kinderen met gedragsproblemen CBD gaan aanraden.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van het MCRI (Murdoch Children’s Research Institute), waaraan Effron als onderzoeker is verbonden. De positieve resultaten en reacties van de ouders ondersteunen verder onderzoek.

Daarbij wil Effron met een grotere groep kinderen kijken naar de effectiviteit van CBD. Niet alleen bij kinderen met een verstandelijke beperking, maar ook kinderen met bijvoorbeeld autisme en het syndroom van Tourette.

Met zijn vervolgonderzoek wil Effron ook (huis)artsen overtuigen. Hij merkte namelijk dat veel ouders en artsen geïnteresseerd zijn in CBD. Er zijn echter ook nog veel artsen die er geen gesprek over willen voeren met hun patiënten of ouders. Vaak door gebrek aan kennis.

Bronnen

Voorafgaan aan het onderzoek ‘Does cannabidiol reduce severe behavioural problems in children with intellectual disability’, Efron ea 2020 (pdf)

Een verslag van het onderzoek ‘A pilot randomised placebo‐controlled trial of cannabidiol to reduce severe behavioural problems in children and adolescents with intellectual disability’ verscheen in het tijdschrift British Journal of Clinical Pharmacology. Daarvan kunnen we vanwege auteursrechten hier nog geen pdf plaatsen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Metabool_syndroom

 

 

 

 

Leave a Reply