De dosering van CBD olie lijkt nauwelijks verschil te maken. Dat constateerden Australische wetenschappers bij een uitgebreid onderzoek rond epilepsie. Twee jaar lang volgden ze gezinnen waarbij een kind epilepsie heeft. De ouders gaven hun kind vrij verkrijgbare CBD olie van verschillende samenstelling en ook de dosering verschilde.

Het aantal cannabinoïden in de CBD olie was daarbij in alle gevallen opvallend laag. Veel lager dan de door artsen en therapeuten gehanteerde norm voor medicinale CBD. Toch gaf driekwart van de ouders aan dat de gebruikte CBD olie een effectief resultaat gaf.

Boven verwachting

Op basis van onderzoeken rond CBD olie en epilepsie hadden de onderzoekers tegenvallende resultaten verwacht. Bij onderzoeken wordt immers CBD olie gebruikt met een hoge dosis cannabidiol. Maar de, door de ouders gebruikte, CBD olie met lage doses gaf dus al uitstekende resultaten.

Bij hun onderzoek kregen de Australische wetenschappers direct ook inzicht in andere gegevens rond CBD gebruik. Bijvoorbeeld de juridische en bureaucratische tegenwerking rond de wens van ouders CBD olie te gaan gebruiken. En over de kosten die gemoeid zijn met het verkrijgen van medische CBD olie via artsen. De ouders gebruikten daarom vrij verkrijgbare CBD olie, zoals hempcare.

Minder aanvallen en extra’s

De meeste ouders spraken van een positief resultaat. Door het gebruik van de CBD olie was bij de kinderen het aantal aanvallen rond de 75% verminderd. Dus waar in een gezin waarin het kind bijvoorbeeld vier aanvallen per maand kreeg, had het er nog maar eentje per maand. Er waren zelfs kinderen die helemaal geen epileptische aanvallen meer kregen in de onderzoeksperiode.

Meerdere ouders meldden ook andere positieve verbeteringen. Zoals kinderen die zich beter konden concentreren en bij wie de verstandelijke vermogens en taalvaardigheid toenamen. Bovendien kon bij de helft van de deelnemende kinderen de anti-epileptische medicatie worden verminderd.

Vrij verkrijgbare CBD olie

Het feit dat bij een zeer lage dosering het resultaat zo goed was, geeft volgens de onderzoeker te denken. Niet alleen voor epilepsie, maar mogelijk ook bij andere aandoeningen zou een lagere dosis kunnen volstaan. Het is daarom belangrijk, volgens hen, gerichter onderzoek te doen naar cannabinoïden en de cannabisplant. En daarbij vooral de dosering te variëren.

De onderzoekers konden na het onderzoek nauwelijks aangeven welke CBD olie het beste werkte. De dosering en samenstelling was daarvoor te veel uiteenlopend. Zelfs aangeven welke effectief zijn en welke niet of minder, bleek moeilijk.

Therapeutische waarde

Vrij verkrijgbare CBD olie doet dus volgens de onderzoekers niet onder voor zogenaamde medicinale CBD, via artsen, en sommige anti-epileptische medicijnen. Vanzelfsprekend is hierbij voorzichtigheid en meer onderzoek gewenst.

Maar de resultaten van het onderzoek bieden volgens de wetenschappers kansen. Er moet beslist gekeken worden naar de therapeutische waarde van de vrij verkrijgbare CBD. En daarbij moeten dus ook de lagere dosis cannabidiol en eventueel andere cannabinoïden in ogenschouw worden genomen.

Aanvullende informatie

Alle gezinnen die meewerkten hadden hun deelname aan het onderzoek gemeld bij hun behandelend arts. Daarbij bleek een groot verschil in reactie en niveau van geboden ondersteuning door hun arts.

De verschillen in samenstelling, dosering en gebruik waren te groot om eenduidige conclusies te trekken. Slechts 3 van de ouders gebruikten een CBD olie die ongeveer overeenkwam met medicinale CBD, zoals door artsen gebruikt. Andere ouders gebruikten CBD olie met soms extreem lage dosis cannabidiol.

Opvallend was dat 49% van de deelnemers het medicijngebruik al snel kon verminderen en dat 6% zelfs helemaal stopte met de bestaande medicatie.

In enkele gevallen was er versterking van bestaande verschijnselen. Bij enkele kinderen nam bijvoorbeeld bestaand probleemgedrag iets toe, andere kinderen vertoonden meer neiging tot slapen dan voor het CBD gebruik.

Een rapport van het Australische onderzoek uit 2018 (pdf)

Ander Australisch onderzoek naar CBD en epilepsie (pdf)

Eerder onderzoek onder ouders van CBD olie (cannabis extract) bij epilepsie

https://www.epilepsybehavior.com/article/S1525-5050(15)00104-3/fulltext

Leave a Reply