Jaren CBD onderzoek leidt tot nieuwe inzichten

Vanaf de Romeinen in ons jaar nul, waarschijnlijk zelfs vroeger, hebben mensen positieve ervaringen met de cannabisplant. Met meerdere toepassingen zijn die altijd gebleven. Tot een politiek spelletje in Amerika leidde tot een verbod in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Dat leidde vanzelfsprekend niet tot stoppen van ervaringen met de cannabisplant. Er bleven altijd mensen doorgaan met het gebruik, de kweek en met onderzoek.

CBD wordt ontdekt

Dat laatste leidt in 1940 tot een eerste grote stap in kennis van de cannabisplant. De onderzoekers Adams, Hunt en Clark isoleren Cannabidiol (CBD) uit cannabisextracten. Buiten enkele studies is het daarna een tijd stil. Tot in 1963 de Israelische hoogleraar Raphael Mechoulam de chemische structuur van CBD verklaart.

Met een aantal collega’s vervolgt hij zijn onderzoek. Dat leidt tot het inzicht dat CBD een van de belangrijkste stoffen is in de cannabisplant. Maar hij ontdekt ook de structuur en chemie van een andere stof, THC. CBD wordt aan de kant geschoven, want THC lijkt farmacologisch interessanter. THC, stellen zij vast, is immers de stof die de karakteristieke high geeft.

CBD in de zeventiger jaren

CBD wordt afgedaan als niet belangrijk, een niet-actieve cannabinoïde zoals er waarschijnlijk meer zijn in de cannabisplant. Wetenschappers die onderzoek doen naar allerlei effecten, op basis van de eeuwenlang gemelde ervaringen, richten zich voornamelijk op de cannabisplant als geheel. Met de nadruk op THC.

Toch zijn er al wetenschappers die opmerken dat CBD een wellicht interessantere stof zou kunnen zijn. In 1970 zien Elisaldo Calini en zijn collega’s al effecten die niet aan THC kunnen worden toegeschreven. De resultaten van onderzoeken verschillen te veel, er moet invloed zijn van een of meerdere andere cannabinoïden. Bij de minder positieve resultaten leggen echter de meeste onderzoekers de schuld daarvan dan nog bij CBD. Dat zou de effecten van THC verstoren.

Carlini en zijn team gaan verder met onderzoeken. Zij leveren nog belangrijke bijdragen aan een beter inzicht in de effecten van CBD en de andere cannabinoïden. Daarbij wordt voor het eerst duidelijk dat CBD zelf interessante farmacologische eigenschappen bezit. Die zouden mogelijk zelfs interessanter kunnen zijn dan THC. Dat bewijs tonen zij aan door monsters zonder THC te gebruiken, met veel positievere effecten. Het is het eerste teken dat niet CBD, maar THC de storende factor zou kunnen zijn.

Twintig jaar relatieve rust

Eind zeventiger jaren zijn er enkele onderzoekers die melden dat CBD een interessante pijnbestrijder is. Ze wijzen ook op positieve resultaten bij onderzoek met CBD naar depressiviteit en psychose. Er wordt echter veel minder onderzoek gedaan naar de cannabisplant, dan in de jaren daarvoor. Het weinige onderzoek dat plaatsvindt, gebeurt in slechts enkele landen en dan nog hoofdzakelijk naar pijnbestrijding en de anti-depressieve en anti-psychotische eigenschappen van CBD.

Die onderzoeken worden vaak nog wel uitgevoerd met THC houdende CBD. Met daarbij nog altijd een sceptische houding naar CBD. Totdat Antonio Zuardi, in teams van verschillende samenstelling, nogmaals aantoont dat CBD positieve eigenschappen heeft. In die tijd vertalen sommige onderzoekers dat nog steeds naar dat CBD het effect van THC versterkt.

De nieuwe eeuw

Toch blijkt uit steeds meer onderzoek in die laatste jaren van de twintigste eeuw dat CBD, zonder THC, maar tezamen met andere cannabinoïden de gunstige effecten oplevert. Dat het dus juist CBD is dat stoffen remt die angst, psychoses en dergelijke veroorzaken.

Na twintig jaar relatieve rust starten in de nieuwe eeuw weer veel onderzoeken naar de cannabisplant. In het begin ligt bij veel daarvan nog een nadruk op THC. Maar geleidelijk raakt iedereen ervan overtuigd dat cannabidiol (CBD) farmacologisch interessante eigenschappen heeft en dat THC een storende factor is.

De verandering bij wetenschappers komt door gericht onderzoek. Maar ook door meer kennis van het endocannabinoïde systeem, ontdekking van receptoren waar cannabinoïden zich aan binden en het ontdekken van meer aanwezige cannabinoïden en andere stoffen (zoals terpenen).

De afgelopen vijf jaar

Vanaf 2015 is er een verdere intensivering van onderzoek. Geleidelijk is de overgrote meerderheid van onderzoekers enthousiast over CBD en de overige cannabinoïden. De diverse onderzoeken naar CBD in relatie tot vele aandoeningen hebben het grote potentieel van cannabinoïden in kaart gebracht. Het toont de gunstige effecten bij epilepsie, schizofrenie, depressie, diverse fobieën, slaapstoornissen, Parkinson en vele andere gezondheidsproblemen.

De aandacht gaat nu naar het ontwikkelen van therapieën bij specifieke aandoeningen en bruikbare vormen van gebruik. Dat wil niet zeggen men de kritische houding laat varen. Die leiden echter vooral tot verbetering van het aanbod en de resultaten.

Bijvoorbeeld doordat nauwkeuriger bekend wordt welke dosering nodig is bij specifieke aandoeningen. Maar ook door te wijzen op frauderende aanbieders van cannabisproducten, met bijvoorbeeld onjuiste samenstelling. En door verder toegenomen kennis rondom CBD.

Kennis rondom CBD

Want door de onderzoeken naar de cannabisplant en cannabinoïden verkrijgt men ook informatie over andere zaken. Die informatie leidt tot nieuwe inzichten en mogelijkheden. De ontdekking bijvoorbeeld dat cannabinoïden door de hersenbloed barrière kunnen, biedt mogelijkheden voor medicijntransport.

De conclusie dat vetten helpen bij verbetering van effecten, gaf een andere kijk op vetten. En onderzoek rondom CBD leidt bijvoorbeeld ook tot het inzicht dat de runner’s high anders werkt dan met altijd dacht.

Meest hoopvol voor de toekomst is echter dat CBD werkt bij bestaande aandoeningen, maar waarschijnlijk ook kan helpen ze te voorkomen. De preventieve werking van CBD is sinds kort een belangrijk onderwerp van onderzoek.

Aanvullende informatie

Bronnen voor bovenstaande zijn onder andere de vele onderzoeksrapporten op de kennisbank van hempcare. Vanuit historisch oogpunt zijn onderstaande bronnen interessant:

Het rapport van Adams, Hunt en Clark over het isoleren van cannabidiol (CBD) uit de cannabisplant, ‘Structure of cannabidiol’ uit 1940 (pdf)

Mechoulam wordt tegenwoordig geroemd als de grootvader van CBD. Zijn onderzoek waarin hij en collega Shvo de structuur van marihuana verklaren ‘hashish, structure of cannabis’ uit 1963 (pdf).

Belangrijke bijdragen aan onderzoek rondom CBD werden uitgevoerd door onder andere Zuardi. Hij deed vanaf de tachtiger jaren honderden onderzoeken. Hij schreef daarover een historische beschouwing met de titel ‘Cannabidiol – From an inactive cannabinoid to a drug’ (medicijn) in 2008 (pdf)

Leave a Reply