Winkelmand

CBD is een product waarbij veel mensen voordelen ervaren. Toch zijn er ook een klein aantal gebruikers die bijwerkingen ondervinden. De meeste van die bijwerkingen zijn mild, zoals een droge mond of lichte diarree. Een zeer gering aantal ervaart een allergische reactie. Dat hangt dan meestal samen met een bestaande allergie, zoals bijvoorbeeld hooikoorts.

CBD bij medicijngebruik

De meeste CBD-bijwerkingen zijn dus goedaardig en gaan snel over. Voor het gebruik van CBD bij medicijngebruik geldt echter wel een waarschuwing. Het betreft eenzelfde waarschuwing zoals die ook geldt voor grapefruit. Beide remmen het CYP3A4 enzym,. Dit enzym is verantwoordelijk voor het verteren van veel vrij verkrijgbare medicijnen, zoals aspirine, antidepressiva en antihistaminica.

Wanneer CBD dit enzym remt, kan het medicijn niet meer door het lichaam worden afgebroken. Dit kan zogenaamde geneesmiddel toxiteit veroorzaken. In het geval van CBD betekent dit dat het medicijn niet goed werkt, er lichte bijwerkingen zijn of schadelijk is doordat het cellen of weefsel aantast.

Schadelijk

In het algemeen geldt dat remming van het CYP3A4 enzym kan leiden tot verhoging van de bloedspiegels van bloedverdunners en medicijnen voor cholesterol, allergieën, bloeddruk en geestelijke gezondheid.

Wanneer de bijsluiter van een medicijn adviseert inname van grapefruit of andere citrusvruchten te vermijden, dan geldt dit hoogstwaarschijnlijk ook voor CBD. U kunt in dat geval ook contact opnemen met uw (huis)arts met de vraag of bij uw medicijngebruik CBD veilig is.

Studies wijzen erop dat de schadelijke reactie van CBD bij medicijngebruik verder vooral plaatsvindt bij ouderen en mensen met chronische lever- of nierproblemen. In het algemeen wordt CBD afgeraden bij het gebruik van bloedverdunners en medicijnen tegen hoge bloeddruk.

Bijwerkingen voorkomen

 • Er zijn overigens meerdere manieren om bijwerkingen te voorkomen.
 • Kies voor een betrouwbaar product en let daarbij met name op juiste etikettering.
 • Daarmee samenhangt een juist dosering. Die is voor iedereen verschillend, dus zoek zelf experimenteel uw gewenste dosering. (Ons advies is om tweemaal daags 1-5 druppels oraal toe te dienen onder de tong)
 • Gebruik CBD meerdere dagen na elkaar. Het effect ervaren de meeste gebruikers pas na een aantal dagen. In die dagen went het lichaam ook aan het CBD en kunnen eventuele bijwerkingen verdwijnen.
 • Wij adviseren om geen CBD te gebruiken in combinatie met alcohol.

Bronnen:

 • De WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) stelt dat CBD volkomen veilig is, niet verslavend en dat er geen aanwijzingen zijn voor problemen met de volksgezondheid bij het gebruik van pure CBD.
 • De FDA (de Amerikaanse medicijn autoriteit) is het daarmee eens. Maar zij waarschuwt voor het gebruik van CBD in combinatie met medicijnen. Zolang er te weinig onderzoek is naar deze combinatie adviseert ze de Amerikaanse regering tegen het legaliseren van CBD, maar gedoogt ze het in de staten waar medische CBD door de overheid is toegestaan.
 • Bergamaschi, M.M.; Queiroz, R.H.; Zuardi, A.W.; Crippa, J.A. Safety and side e
  ects of cannabidiol, a Cannabis sativa constituent. Drug Saf. 2011, 6, 237–249. (link https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22129319/
 • Iand, K.; Grotenhermen, F. An Update on Safety and Side E
  ects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies. Cannabis Cannabinoid Res. 2017, 2, 139–154. (link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28861514/
 • Sexton, M.; Cuttler, C.; Finnell, J.S.; Mischley, L.K. A Cross-Sectional Survey of Medical Cannabis Users: Patterns of Use and Perceived Efficacy. Cannabis Cannabinoid Res. 2016, 1, 131–138. (link: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2016.0007